Бели вина / В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

  • - - - - - - - 2204219511 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
  • - - - - - - - 2204219521 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
  • - - - - - - - 2204219531 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
  • - - - - - - - 2204219541 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
  • - - - - - - - 2204219551 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol