Други / Полимери на винилацетата или на други винилови естери в първични форми; други винилови полимери в първични форми.

Français 1

  • - - - 3905190010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3905190090 80: Други