Други / Полимери на винилиденхлорида.

  • - - - 3904509010 80: За запълване на кухини, предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 3904509092 10: Друг
  • - - - - 3904509092 80: Съполимер на винилиденхлорид-метакрилат, използван в производството на монофиламенти
  • - - - - 3904509099 80: Друг