От полимери на винилхлорида / Пластмасови подови настилки, дори самозалепващи се, на роли или под формата на плочи или плочки; пластмасови облицовки за стени или тавани, определени в забележка 9 от настоящата глава.

Deutsch 1