Винтови (червячни) помпи / Други обемни ротационни помпи.

  • - - - - 8413607010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8413607090 80: Други