От вискозна коприна / Изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин, за предене.

Deutsch 3

  • - - 5504100020 80: Щапелни влакна от вискозна коприна с линейна плътност 1,15 dtex или повече, но не повече от 1,3 dtex, с дължина на влакната 36 mm или повече, но не повече от 38 mm
  • - - 5504100080 80: Други