От вискозна коприна, със сук, превишаващ 120 сука на метър.

  • - - - 5403320011 10: Със сук непревишаващ 250  сука на метър
  • - - - - 5403320011 80: Текстурирани прежди
  • - - - - 5403320019 80: Други
  • - - - 5403320090 80: Дрги