Витла, ротори и техните части / Части за апаратите от № 8801 или 8802.

Deutsch 2 Français 2

  • - - 8803100010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8803100020 80: За въздухоплавателни превозни средства (по-тежки от въздуха), които са внесени без мито или произведени в Общността
  • - - 8803100090 80: Други