Други, включително брашна, прахове и агломерати под форма на гранули, от ракообразни, годни за консумация от човека.

  • - - - 0306391000 80: Речни раци
  • - - - 0306399000 80 (2/0) : Други