Вътрешни антени за телевизионни и радиоприемници, включително тези, предназначени да бъдат вграждани в апаратите.

Deutsch 4

  • - - - - 8529106510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8529106590 80: Други