Инструменти и апарати за въздушна или космическа навигация (различни от компасите).

  • - - 9014202000 80: Инерционни навигационни централи
  • - - 9014208000 80: Други