Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Deutsch 5 Español 1 Français 4 Italiano 1 Polski 1 Slovenčina 3

  • - - - 7019390020 80: Плочи и подобни изделия с ниска влагопоглъщаемост, за определени типове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 7019390050 80: Нетъкан продукт от нетекстилни стъклени влакна, предназначен за производството на въздушни филтри или катализатори
  • - - - 7019390090 80: Други