Стереоскопични микроскопи / Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция.

Español 2

  • - - 9011101000 80: Снабдени със специално оборудване, предназначено за манипулиране и пренасяне на полупроводниковите пластини (wafers) или решетки
  • - - 9011109000 80: Други