По-малко от 5 kg / Праскови, включително броньоните и нектарините.

Čeština 1

 • - - - - - 2008709811 10: 4,5 kg или повече
 • - - - - - - 2008709811 80: Половинки праскови (включително нектарините)
 • - - - - - - 2008709815 80: Праскови, под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
 • - - - - - - 2008709817 10: Други
 • - - - - - - - 2008709817 80: Праскови
 • - - - - - - - 2008709818 80: Други
 • - - - - - 2008709821 10: По-малко от 4,5 kg
 • - - - - - - 2008709821 80: Половинки праскови (включително нектарините)
 • - - - - - - 2008709825 80: Праскови, под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
 • - - - - - - 2008709827 10: Други
 • - - - - - - - 2008709827 80: Праскови
 • - - - - - - - 2008709828 80: Други