Други / Други електрически осветителни тела.

Čeština 16 Deutsch 98 English 3 Eesti 1 Français 26 Magyar 1 Nederlands 26 Polski 11 Português 1 Română 6 Svenska 28

  • - - - - - 9405403910 80: Модул за осветяване с дължина 300 mm или повече, но непревишаваща 600 mm, изграден от светлинен източник, състоящ се от последователност от 3 или повече, до максимум 9 специални червени, зелени и сини светодиода, интегрирани в общ чип (RGB diodes), монтирани върху печатна платка, като светлината е насочена към предната и/или задната страна на телевизионен приемник с плосък екран
  • - - - - - 9405403920 80: Електрическо осветително тяло, изработено от бял силикон, състоящо се главно от: - модул със светодиодна матрица с размери 38,6mm!x!20,6mm(±0,1mm), снабден с 128 червени и зелени светодиодни чипове и - гъвкава печатна платка, снабдена с термистор с отрицателен температурен коефициент
  • - - - - - 9405403970 80: Печатна платка със светодиоди: - дори оборудвана с призми/лещи, и - дори с монтиран(и) конектор(и) за производство на компоненти за подсвет на продукти от № 8528
  • - - - - - 9405403990 80 (0/2) : Други