Други / Други електрически осветителни тела.

  • - - - - - 9405403910 80: Модул за осветяване с дължина 300|mm или повече, но непревишаваща 600|mm, изграден от светлинен източник, състоящ се от последователност от 3|или повече, до максимум 9|специални червени, зелени и сини светодиода, интегрирани в общ чип (RGB diodes), монтирани върху печатна платка, като светлината е насочена към предната и/или задната страна на телевизионен приемник с плосък екран
  • - - - - - 9405403920 80: Електрическо осветително тяло, изработено от бял силикон, състоящо се главно от: -|модул със светодиодна матрица с размери 38,6mm!x!20,6mm(±0,1mm), снабден с 128|червени и зелени светодиодни чипове и -|гъвкава печатна платка, снабдена с термистор с отрицателен температурен коефициент
  • - - - - - 9405403970 80: Печатна платка със светодиоди: - дори оборудвана с призми/лещи, и - дори с монтиран(и) конектор(и) за производство на компоненти за подсвет на продукти от № 8528
  • - - - - - 9405403990 80 (0/2) : Други