В съдове с вместимост, непревишаваща 2 l.

 • - - - 2204210600 10: Вина, различни от упоменатите в подпозиция 2204 10, в бутилки, запушени с тапи тип "гъба", прикрепени с помощта на кошничка; вина в други съдове, със свръхналягане, дължащо се на разтворен въглероден диоксид, не по-малко от 1 bar, но по-малко от 3 bar при температура 20 °C
 • - - - - 2204210600 80: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
 • - - - - 2204210700 80: Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - 2204210800 80: Други сортови вина
 • - - - - 2204210900 80: Други
 • - - - 2204211100 10: Други
 • - - - - 2204211100 20: Произведени в Европейския съюз
 • - - - - - 2204211100 30: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204211100 40: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП)
 • - - - - - - - 2204211100 50: Бели вина
 • - - - - - - - - 2204211100 80 (2/0) : Alsace
 • - - - - - - - - 2204211200 80 (2/0) : Bordeaux
 • - - - - - - - - 2204211300 80 (2/0) : Bourgogne (Burgundy)
 • - - - - - - - - 2204211700 80 (2/0) : Val de Loire (Loire Valley)
 • - - - - - - - - 2204211800 80 (2/0) : Mosel
 • - - - - - - - - 2204211900 80 (2/0) : Pfalz
 • - - - - - - - - 2204212200 80 (2/0) : Rheinhessen
 • - - - - - - - - 2204212300 80 (2/0) : Tokaj
 • - - - - - - - - 2204212400 80 (2/0) : Lazio (Latium)
 • - - - - - - - - 2204212600 80 (2/0) : Toscana (Tuscany)
 • - - - - - - - - 2204212700 80 (2/0) : Trentino, Alto Adige и Friuli
 • - - - - - - - - 2204212800 80 (2/0) : Veneto
 • - - - - - - - - 2204213100 80 (2/0) : Sicilia
 • - - - - - - - - 2204213200 80 (2/0) : Vinho Verde
 • - - - - - - - - 2204213400 80 (2/0) : Penedes
 • - - - - - - - - 2204213600 80 (2/0) : Rioja
 • - - - - - - - - 2204213700 80 (2/0) : Valencia
 • - - - - - - - - 2204213800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - - 2204214200 10: Други
 • - - - - - - - - 2204214200 80 (2/0) : Bordeaux
 • - - - - - - - - 2204214300 80 (2/0) : Bourgogne (Burgundy)
 • - - - - - - - - 2204214400 80 (2/0) : Beaujolais
 • - - - - - - - - 2204214600 80 (2/0) : Vallée du Rhône
 • - - - - - - - - 2204214700 80 (2/0) : Languedoc-Roussillon
 • - - - - - - - - 2204214800 80 (2/0) : Val de Loire (Loire Valley)
 • - - - - - - - - 2204216100 80 (2/0) : Sicilia
 • - - - - - - - - 2204216200 80 (2/0) : Piemonte (Piedmont)
 • - - - - - - - - 2204216600 80 (2/0) : Toscana (Tuscany)
 • - - - - - - - - 2204216700 80 (2/0) : Trentino и Alto Adige
 • - - - - - - - - 2204216800 80 (2/0) : Veneto
 • - - - - - - - - 2204216900 80 (2/0) : Dao, Bairrada и Douro
 • - - - - - - - - 2204217100 80 (2/0) : Navarra
 • - - - - - - - - 2204217400 80 (2/0) : Penedes
 • - - - - - - - - 2204217600 80 (2/0) : Rioja
 • - - - - - - - - 2204217700 80 (2/0) : Valdepenas
 • - - - - - - - - 2204217800 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204217900 10: Вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204217900 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204218000 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204218100 10: Други сортови вина
 • - - - - - - - 2204218100 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204218200 80 (2/0) : Други
 • - - - - - - 2204218300 10: Други
 • - - - - - - - 2204218300 80 (2/0) : Бели вина
 • - - - - - - - 2204218400 80 (2/0) : Други
 • - - - - - 2204218500 10: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15 % vol
 • - - - - - - 2204218500 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - - 2204218500 80 (3/0) : Madeira и Setubal muscatel
 • - - - - - - - 2204218600 80 (3/0) : Sherry
 • - - - - - - - 2204218700 80 (3/0) : Marsala
 • - - - - - - - 2204218800 80 (3/0) : Samos и Muscat de Lemnos
 • - - - - - - - 2204218900 80 (3/0) : Port
 • - - - - - - - 2204219000 80 (3/0) : Други
 • - - - - - - 2204219100 80 (3/0) : Други
 • - - - - 2204219300 10: Други
 • - - - - - 2204219300 20: Вина със защитено наименование за произход (ЗНП) или вина със защитено географско указание (ЗГУ)
 • - - - - - - 2204219300 80 (13/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204219400 80 (20/0) : Други
 • - - - - - 2204219500 10: Други сортови вина
 • - - - - - - 2204219500 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204219600 80 (12/0) : Други
 • - - - - - 2204219700 10: Други
 • - - - - - - 2204219700 80 (5/0) : Бели вина
 • - - - - - - 2204219800 80 (12/0) : Други