Телове / Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките.

  • - - - 8101960010 80: Волфрамова жичка, съдържаща тегловно 99|% или повече волфрам с: -|Максимален напречен размер не повече от 50|µm, -|Съпротивление 40|Ohm или повече, но не повече от 300|Ohm, при дължина от 1|метър От вида, използван в производството на отопляеми предни стъкла за леки автомобили
  • - - - 8101960020 80: Волфрамова жичка -|с тегловно съдържание на волфрам от 99,95|% или повече; и -|с максимален размер на напречното сечение не повече от 1,02|mm
  • - - - 8101960090 80: Друго