Телове / Волфрам и изделия от волфрам, включително отпадъците и отломките.

Deutsch 1 Polski 1

  • - - - 8101960010 80: Волфрамова жичка, съдържаща тегловно 99 % или повече волфрам с: - Максимален напречен размер не повече от 50 µm, - Съпротивление 40 Ohm или повече, но не повече от 300 Ohm, при дължина от 1 метър От вида, използван в производството на отопляеми предни стъкла за леки автомобили
  • - - - 8101960020 80: Волфрамова жичка - с тегловно съдържание на волфрам от 99,95 % или повече; и - с максимален размер на напречното сечение не повече от 1,02 mm
  • - - - 8101960090 80: Друго