Други / Магнезий и изделия от магнезий, включително отпадъците и отломките.

Čeština 1 Deutsch 5 Français 1

  • - - 8104900010 80: Плочи от магнезий, шлифовани и полирани, с размери непревишаващи 1500 mm !x! 2000 mm, покрити върху едната си страна с епоксидна смола, нечувствителна към светлината
  • - - 8104900090 80: Други