Други / Праскови, включително броньоните и нектарините.

Deutsch 1

  • - - - - - 2008706910 80: Праскови, под формата на люспи или прах, дори с прибавка на нишесте
  • - - - - - 2008706990 80: Други