Електромагнитни подемни глави / Други, включително частите.

  • - - - 8505905010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - - 8505905090 80: Други