Тъкани от прежди от изкуствени нишки, включително тъканите, получени от продуктите от № 5405.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 5408100000 80: Тъкани, получени от прежди с висока здравина, от вискозна коприна
 • - 5408210000 10: Други тъкани, съдържащи тегловно 85% или повече изкуствени нишки, ленти или подобни форми
 • - - 5408210000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5408220000 80 (2/0) : Обагрени
 • - - 5408230000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5408240000 80: Печатани
 • - 5408310000 10: Други тъкани
 • - - 5408310000 80: Неизбелени или избелени
 • - - 5408320000 80 (2/0) : Обагрени
 • - - 5408330000 80: От прежди с различни цветове
 • - - 5408340000 80: Печатани