Иглолистен / Дървен материал (включително паркетни дъски и фризи, несглобени), профилиран (нутван, федерован, жлебован, фалцован, кантован, свързан под формата на V, формован за корнизи, със заоблени ръбове или обработен по подобен начин) по дължината на един или на няколко ръбове или страни, дори рендосан, шлифован или клинозъбно съединен.

  • - - 4409101100 80: Дървени профили за рамки за картини, фотографии, огледала или за други подобни артикули
  • - - 4409101800 80: Други