Пружини, включително спиралните пружини.

  • - - 9114100010 80: Предназначени за някои видове въздухоплавателни превозни средства
  • - - 9114100090 80: Други