Други / Други, включително смесите.

Dansk 2 Deutsch 13 Français 7 Hrvatski 2 Latviešu 1 Nederlands 3 Polski 6 Slovenčina 1

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - - - - 2008191930 80: лешници
  • - - - - - - 2008191980 80: Други