Други, включително комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от подпозиции от настоящата позиция.

Deutsch 2 Français 1

  • - - 8205901000 80: Наковални; преносими ковашки огнища; приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал
  • - - 8205909000 80: Комплекти, състоящи се най-малко от два артикула от подпозиции от настоящата позиция