Други / От нишки / Други / Стъклени влакна (включително стъклената вата) и изделия от тези материали (например прежди, тъкани).

Deutsch 3 English 4 Français 6 Italiano 2 Nederlands 1 Română 1

Предвид информацията, предоставена от титуляря…

Предвид информацията, предоставена от титуляря и протокол за лабораторен анализ на Централна митническа лаборатория № 11_10.08.2015/28.08.2015 г., изделието представлява бобина с намотана на нея прежда от стъклени влакна, от нишки, различни от ровинг, с линейната плътност на единичната нишка 127 tex и диаметър на единичната нишка 25,8 μm.

Продуктът ще се използва за направата на стъклофибърна мрежа.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ПРЕЖДИ ОТ НИШКИ ОТ СТЪКЛЕНИ ВЛАКНА НА БОБИНИ