Със сплитка кепър, включително равноличен кепър, чийто повтор не превишава 4.

  • - - - 5211120010 80: Изработени на ръчен стан
  • - - - 5211120090 80: Други