Друг / Фурнирни листове (включително тези, получени чрез нацепване на слоест дървен материал), развиван фурнир за шперплат или листове за подобен слоест дървен материал и друг дървен материал, надлъжно нарязан, нацепен или кръгообразно развит, дори рендосан, шлифован, челно или клинозъбно съединен, с дебелина, непревишаваща 6 mm.

 • - - - 4408391500 10: Африканско акажу, лимба, махагон (Swietenia spp.), обече, окуме, парски палисандър, палисандър от Рио, розов палисандър, сапели, сипо, вирола и бял лауан
 • - - - - 4408391500 80: Шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
 • - - - - 4408392100 10: Друг
 • - - - - - 4408392100 80: Рендосан
 • - - - - - 4408393000 80 (2/0) : Друг
 • - - - 4408395500 10: Друг
 • - - - - 4408395500 80: Рендосан; шлифован; клинозъбно съединен, дори рендосан или шлифован
 • - - - - 4408397000 10: Друг
 • - - - - - 4408397000 80: Дъсчици, предназначени за производство на моливи
 • - - - - - 4408398500 10: Друг
 • - - - - - - 4408398500 80: С дебелина, непревишаваща 1 mm
 • - - - - - - 4408399500 80: С дебелина, превишаваща 1 mm