Обработени влакна; смеси на базата на азбест или на базата на азбест и на магнезиев карбонат.

  • - - - 6812801010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 6812801090 80: Други