От синтетични влакна / Отпадъци от синтетични или изкуствени влакна (включително дреб, отпадъци от прежди и развлакнените отпадъци).

Čeština 1 Deutsch 1