От синтетични влакна / Горни облекла за спорт, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми, трикотажни или плетени.

  • - - - 6112311000 80: Съдържащи тегловно 5% или повече каучукови нишки
  • - - - 6112319000 80: Други