С вместимост, превишаваща 250 литра, но непревишаваща 900 литра.

Polski 1

  • - - - 8418408010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8418408091 10: Други
  • - - - - 8418408091 80: Предварително заредени с флуоровъглеводороди (HFC)
  • - - - - 8418408099 80: Други