Други / В съдове с вместимост, превишаваща 2 l, но непревишаваща 10 l.

 • - - - - - - - 2204229611 10: Вина от прясно грозде
 • - - - - - - - - 2204229611 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229621 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229631 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229641 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229651 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol
 • - - - - - - - 2204229661 10: Други
 • - - - - - - - - 2204229661 80: С действително алкохолно съдържание, непревишаващо 13%
 • - - - - - - - - 2204229671 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но непревишаващо 15% vol
 • - - - - - - - - 2204229681 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 15% vol, но непревишаващо 18% vol
 • - - - - - - - - 2204229691 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 18% vol, но непревишаващо 22% vol
 • - - - - - - - - 2204229695 80: С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22% vol