Други / Други шлаки и пепели, включително пепелите от морски водорасли; пепели и остатъци от изгарянето на битови отпадъци.

Čeština 1 Deutsch 9 Español 2 Suomi 1 Français 3 Nederlands 1 Polski 3 Română 1

Остатъчна пепел от изгаряне на въглища в…

Остатъчна пепел от изгаряне на въглища в електроцентрали.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: ФИЛТРИ ЗА ГАЗОВЕ ОСТАТЪЦИ