Тръби и маркучи от вулканизиран невтвърден каучук, дори с принадлежности (например свръзки, колена, муфи).

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 4009110000 10: Неподсилени, нито по друг начин комбинирани с други материали
 • - - 4009110000 80: Без принадлежности
 • - - 4009120000 80 (2/0) : С принадлежности
 • - 4009210000 10: Подсилени или по друг начин комбинирани само с метал
 • - - 4009210000 80: Без принадлежности
 • - - 4009220000 80 (2/0) : С принадлежности
 • - 4009310000 10: Подсилени или по друг начин комбинирани само с текстилни материали
 • - - 4009310000 80: Без принадлежности
 • - - 4009320000 80 (2/0) : С принадлежности
 • - 4009410000 10: Подсилени или по друг начин комбинирани с други материали
 • - - 4009410000 80: Без принадлежности
 • - - 4009420000 80 (3/0) : С принадлежности