Входни филтри за въздух за двигатели с вътрешно горене.

  • - - - 8421310010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 8421310090 80: Други