Фотоапарати; апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията, с изключение на газоразрядните лампи от № 8539.

Deutsch 6

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 9006300000 80: Фотоапарати, специално предназначени за подводна или въздушна фотография, за медицински преглед на вътрешни органи или за лабораториите по съдебна медицина или за съдебно идентифициране
 • - 9006400000 80: Фотоапарати за моментално проявяване и изготвяне на снимките
 • - 9006510000 10: Други фотоапарати
 • - - 9006510000 80: С визиране през обектива (SLR), за ленти на рула с широчина, непревишаваща 35 mm
 • - - 9006520000 80: Други, за ленти на рула с широчина, по-малка от 35 mm
 • - - 9006530000 80 (2/0) : Други, за ленти на рула с широчина 35 mm
 • - - 9006590000 80: Други
 • - 9006610000 10: Апарати и устройства, включително лампите за светкавици във фотографията
 • - - 9006610000 80: Светкавици с газоразрядни лампи (наречени "електронни светкавици")
 • - - 9006690000 80: Други
 • - 9006910000 10: Части и принадлежности
 • - - 9006910000 80: За фотоапарати
 • - - 9006990000 80: Други