1,3,3,3-тетрафлуоропропен / Други.

  • - - - - - 2903393520 80: Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропроп-1-ен  (Транс-1,3,3,3-тетрафлуоропропен)(CAS RN 29118-24-9)
  • - - - - - 2903393590 80: Други