Други / Съдържащи тегловно 0,25% или повече въглерод.

Italiano 1 Nederlands 1

  • - - - 7207208010 80: Заготовки за профили, валцувани или получени чрез непрекъснато леене
  • - - - 7207208090 80: Други