Съдържащи тегловно 0,25% или повече въглерод.

Deutsch 1

 • - - 7207201100 10: С квадратно или правоъгълно напречно сечение и чиято широчина е по-малка от два пъти дебелината
 • - - - 7207201100 20: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
 • - - - - 7207201100 80: От автоматни стомани
 • - - - - 7207201500 10: Други, съдържащи тегловно
 • - - - - - 7207201500 80: 0,25% или повече, но по-малко от 0,6% въглерод
 • - - - - - 7207201700 80: 0,6% или повече въглерод
 • - - - 7207201900 80: Ковани
 • - - 7207203200 10: Други, с правоъгълно напречно сечение (различно от квадратно)
 • - - - 7207203200 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
 • - - - 7207203900 80: Ковани
 • - - 7207205200 10: С кръгло или многоъгълно напречно сечение
 • - - - 7207205200 80: Валцовани или получени чрез непрекъснато леене
 • - - - 7207205900 80: Ковани
 • - - 7207208000 80 (2/0) : Други