Съдържащ тегловно повече от 4% въглерод.

  • - - - 7202411000 80: Съдържащ тегловно повече от 4%, но не повече от 6% въглерод
  • - - - 7202419000 80: Съдържащ тегловно повече от 6% въглерод