Превишава 12 mm, но не превишава 24 mm.

Dansk 1 Español 1 Svenska 1

  • - - - - - - - 7312108312 10: От стомана
  • - - - - - - - - 7312108312 80: Изпратени от Мароко
  • - - - - - - - - 7312108313 80: Изпратени от Република Корея
  • - - - - - - - - 7312108319 80: Други
  • - - - - - - - 7312108390 80: Други