Превишава 24 mm, но не превишава 48 mm.

  • - - - - - - - 7312108512 10: От стомана
  • - - - - - - - - 7312108512 80: Изпратени от Мароко
  • - - - - - - - - 7312108513 80: Изпратени от Република Корея
  • - - - - - - - - 7312108519 80: Други
  • - - - - - - - 7312108590 80: Други