Превишава 3 mm, но не превишава 12 mm.

  • - - - - - - - 7312108112 10: От стомана
  • - - - - - - - - 7312108112 80: Изпратени от Мароко
  • - - - - - - - - 7312108113 80: Изпратени от Република Корея
  • - - - - - - - - 7312108119 80 (0/1) : Други
  • - - - - - - - 7312108190 80: Други