Други обемни помпи с възвратно-постъпателно действие.