Самолети и други въздухоплавателни превозни средства с тегло, без товар, превишаващо 15 000 kg.

  • - - 8802400010 80: За гражданската авиация
  • - - 8802400090 80: Други