Осови вентилатори / Други / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

  • - - - - - 8414592510 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - - 8414592540 80: Осов вентилатор с електродвигател и изходна мощност не повече от 2 W, предназначен за производството на продукти от позиции 8521 или 8528
  • - - - - - 8414592590 80: Други