Части / Въздушни помпи или вакуумпомпи, въздушни компресори или компресори за други газове и вентилатори; аспирационни чадъри за изсмукване или рециркулация с вграден вентилатор, дори филтриращи.

Čeština 8 Deutsch 53 English 1 Français 9 Nederlands 9 Polski 12

  • - - 8414900010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - 8414900020 80: Алуминиеви бутала, предназначени за вграждане в компресора на апаратите за кондициониране на въздуха на автомобилните превозни средства
  • - - 8414900030 80: Система за регулиране на налягането, предназначена за вграждане в компресора на апаратите за кондициониране на въздуха на автомобилните превозни средства
  • - - 8414900040 80: Задвижваща част за въздушни компресори, предназначени за вграждане в климатични инсталации на автомобилни превозни средства
  • - - 8414900070 80: Колело за компресор от алуминиева сплав със: - диаметър най-малко 20 mm, но не повече от 130 mm, - тегло най-малко 5 g, но не повече от 800 g за употреба при производството на двигатели с вътрешно горене
  • - - 8414900090 80: Други