С външна повърхност от естествена или от възстановена кожа.

  • - - - 4202310010 80: Ръчно изработени
  • - - - 4202310090 80: Други