От вълна или от фини животински косми.

  • - - - 6209901010 80: Ръкавици
  • - - - 6209901020 80: Дълги чорапи и къси чорапи
  • - - - 6209901090 80: Други